Utbildning

Under utbildningen kommer vi att arbeta med följande områden:
Historik Etik för nagelterapeuter
Allmän anatomi och fysiologi Produktkunskap
Nagelns anatomi och fysiologi Manikyr
Mikrobiologi Behandlingar med gelé
Naglarnas åkommor och sjukdomar Problemlösning
Hygien Den perfekta nageln
Ergonomi Ekonomi, företagande och försäljning

Examen
Certifikat utdelas när du blivit godkänd i det praktiska och teoretiska provet. För att genomföra provet kräver vi 100% närvaro vid de lärarledda lektionerna samt minst 88 timmars genomförd och dokumenterad självständig praktik.
Vid avklarad examination tilldelas du ett internationellt certifikat vilket gör det möjligt att jobba med Akzentz professionella nagelprodukter över hela världen.
Vid ej godkänt slutprov ges eleven tillfälle att göra om provet.


Antagningskrav
Inga förkunskaper krävs för grundutbildningen.


Skolan
Utbildning sker i lokaler med kontrollerad mekanisk ventilation. Vi tillhandahåller handskar, munskydd och förkläden för elevens säkerhet. Utbildning sker i små grupper så att varje elev får den hjälp och det stöd den behöver. Nybörjarutbildningen bedrivs i grupper om högst 4 personer.


Kursavgift & Anmälan
Grundutbildningen kostar 13 000:- exkl. moms. Utöver utbildningsavgiften tillkommer ett startkit för 5 000:- ex moms. Startkitet innehåller det du behöver för att komma igång och börja praktisera. Total innebär det en kostnad på 18000:- exkl. moms (22500 ink. moms).
Kursavgiften ska vara oss tillhanda senast 14 dagar innan kursstart. Anmälan görs via mail info@nailprostore.se där du skriver att du önskar anmäla dig tillsammans med dina person och kontaktuppgifter.Anmälan är bindande och återbetalas ej oavsett orsak. Vid tillstyrkt sjukdom erbjuds plats vid nästa kurstillfälle.

Behöver du hjälp med finansiering?
Vi samarbetar med medical finance.
Intresseanmälan Nagelutbildning